Logopeda Bydgoszcz

mgr Ewelina Elwertowska (Kowalczyk)

Terapeuta zaburzeń mowy z doświadczeniem pedagogicznym zaprasza do korzystania z konsultacji, porad oraz działań terapeutycznych w zakresie doskonalenia mowy.

Sekrety sukcesu logopedycznego

Doświadczenie w pracy z dziećmi oraz dorosłymi z zaburzeniami mowy o różnorakim podłożu.
Nowoczesne metody i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku oraz indywidualnych możliwości pacjenta. Dbałość o dobry kontakt dziecka z terapeutą. Stała współpraca z rodzicami dziecka.

Terapia logopedyczna dla dzieci

Oferta terapii dla dzieci:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji
 • Diagnoza i terapia wad wymowy
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną
 • Terapia dysleksji

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji

 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Zespół Downa
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce
 • Jąkanie
 • Specjalne potrzeby edukacyjne
 • Zaburzenia słuchu
 • inne

Terapia dla dorosłych

Ćwiczenia dykcji i emisji głosu

Ćwiczenia dykcji i emisji głosu polegają na nauce prawidłowego wymawiania wyrazów i posługiwania się swoim głosem.

 • opanowanie prawidłowego toru oddechowego,
 • prawidłowa czynność fonacyjna z właściwym używaniem rezonatorów,
 • wyraźna artykulacja.

DIAGNOZA I TERAPIA OSÓB Z AFAZJĄ

Afazja – nabyte zaburzenie lub utrata zdolności językowego porozumiewania się. Przyczyną zaburzeń afatycznych jest zakłócenie pracy mózgu. Może ono powstać nagle, jak w przypadku udaru czy urazu głowy lub być spowodowane procesem, który trwa od dłuższego czasu.

Logopedyczne ABC

Jak rozwija się mowa?

Już podczas życia płodowego dziecko rejestruje dźwięki z otoczenia, najlepiej jednak rozpoznaje głos matki.

W pierwszym miesiącu - życia noworodek krzykiem, płaczem sygnalizuje swoje potrzeby. Drugi i trzeci miesiąc - to okres głużenia. Dziecko wydaje dźwięki typu: ga, aga, gha głównie w chwilach dobrego samopoczucia. Kontynuuje w ten sposób trening narządów artykulacyjnych.

Zobacz więcej

Masz wątpliwości udaj się do logopedy.

Jeżeli wymowa Waszego dziecka budzi wątpliwości, nie lekceważcie tego problemu.

Zwróćcie się niezwłocznie do logopedy, który profesjonalnie dokona jej oceny oraz  zaproponuje terapię logopedyczną dostosowaną indywidualnie do potrzeb Waszego dziecka. 

Zobacz więcej

Elektrostymulacja podniebienia

Specjalizujemy się w bezbolesnej elektrostymulacji podniebienia.

Zabieg elektrostymulacji dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. W trakcie zabiegu dochodzi do bezpośredniego oddziaływania na aparat artykulacyjny, w którego skład wchodzą jama nosowa, jama gardłowa i jama ustna.

Dowiedz się więcej

Kontakt

661 999 888